• 176/17 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
  • 0903939539 Điện thoại hẹn trước
  • bsdohoangdung@gmail.com Email

Đánh giá ung thư TLT trên MRI bằng PI-RADS.(2023)


Đánh giá PI-RADS 3 . Phiên bản mới 2.1
  (2023)
Các tổn thương này được phát hiện trên cộng hưởng từ (MRI) bằng cách sử dụng kết hợp các trình tự T2I , DWI/ADC và DCE. 
 • Gồm 1.481 tổn thương PI-RADS 3 được đánh giá riêng bằng cách sử dụng PI-RADS phiên bản 2.1. 
 •Tuổi trung bình là 59,0-69,3.
-Có 164 (11,1%) chứa ung thư có ý nghĩa lâm sàng
-Phần lớn các tổn thương PI-RADS 3 là lành tính hoặc không có ý nghĩa lâm sàng (n=1.317, 88,9%). 
Nhìn chung, nguy cơ ung thư có ý nghĩa lâm sàng đối với các tổn thương PI-RADS 3 là thấp.
Những người đã sinh thiết TLT trước đó âm tính khả năng lành tính rất cao không cần sinh thiết lại theo dõi sát PSA và F PSA và PHI  , MRI chụp lại sau 12 tháng theo dõi mà không cần phải sinh thiết tiền liệt tuyến 

  PI-RADS

   Nguy cơ ung thư về mặt lâm sàng

       1

           Rất thấp / Rất khó xảy ra

       2

           Thấp / không chắc

       3

           Trung gian / mơ hồ chưa rõ

      4

            Cao / Có khả năng

      5

            Rất cao / Rất có khả năng

 

Các Dịch vụ khác