• 176/17 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
  • 0903.939.539 Điện thoại hẹn trước
  • bsdohoangdung@gmail.com Email

Suy thận

Suy thận.  eGFR là gì?

eGFR - Mức lọc cầu thận ước tính là xét nghiệm tốt nhất để đo mức độ chức năng thận của bạn và xác định giai đoạn bệnh thận của bạn. Bác sĩ có thể tính toán nó từ kết quả xét nghiệm creatinine máu, tuổi, kích thước cơ thể và giới tính của bạn. Đọc GFR của bạn cho bác sĩ sẽ biết giai đoạn bệnh thận của bạn và giúp bác sĩ lên kế hoạch điều trị. Nếu số GFR của bạn thấp, thận của bạn không hoạt động tốt như bình thường. 
Bệnh thận càng sớm được phát hiện, cơ hội làm chậm hoặc ngừng tiến triển của nó càng tốt.

Các giai đoạn của bệnh thận mãn tính (CKD)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Các Dịch vụ khác