• 176/17 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
  • 0903.939.539 Điện thoại hẹn trước
  • bsdohoangdung@gmail.com Email

Chăm sóc khách hàng : 01-01-2019 đến 31-12-2019

Họ tên Năm sinh Chẩn Đoán Ghi Chú Ngày Mổ Điều trị
Phạm Văn Cường Sỏi niệu quản 2 bên 2019-01-03 Xem chi tiết
Như Thúy Trịnh Nang lớn thận T 2019-01-04 Xem chi tiết
Nguyễn Văn Nô K Tiền liệt tuyến 2019-01-10 Xem chi tiết
Thái Văn Hồng Sỏi niệu quản 2 bên 2019-01-11 Xem chi tiết
Bùi Bảo Huy Sỏi niệu quản T chậu 2019-01-16 Xem chi tiết
Tống Văn Sơn Sỏi niệu quản T 2019-01-17 Xem chi tiết
Nguyễn Công Anh Sỏi niệu quản T 2019-01-18 Xem chi tiết
Đồng Như Tùng Sỏi niệu quản T 2019-01-18 Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt Sỏi niệu quản P 2019-01-18 Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thương Sỏi niệu quản P 2019-01-18 Xem chi tiết
Võ Văn Minh Bướu tuyến tiền liệt 2019-01-24 Xem chi tiết
La Văn Mẫm Sỏi niệu quản P 2019-01-24 Xem chi tiết
Nguyễn Văn Quốc K Tiền Liệt Tuyến 2019-01-24 Xem chi tiết
Ngô Thị Hồng Diễm Sỏi niệu quản T 2019-01-25 Xem chi tiết
Võ Thị Trịa Sỏi niệu quản P 2019-01-28 Xem chi tiết
Đặng văn Đà Sỏi niệu quản P 07/03/2019 Xem chi tiết