• 176/17 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
  • 0903.939.539 Điện thoại hẹn trước
  • bsdohoangdung@gmail.com Email

Chăm sóc khách hàng : 01-01-2018 đến 31-12-2018

Họ tên Năm sinh Chẩn Đoán Ghi Chú Ngày Mổ Điều trị
Đặng Văn Thành Sỏi bàng quang 2018-01-02 Xem chi tiết
Lê Thị Xuyên Sỏi bám JJ P 2018-01-03 Xem chi tiết
Trịnh Thị Thi Sỏi niệu quản T 2018-01-03 Xem chi tiết
Tống Ngọc Quang Sỏi niệu quản T 2018-01-03 Xem chi tiết
Hồ Văn Nguyện Hẹp niệu quản T 2018-01-04 Xem chi tiết
Từ Trọng Hiệp sỏi niệu quản P 2018-01-04 Xem chi tiết
Phan Thanh Đính Sỏi thận 2 bên 2018-01-04 Xem chi tiết
Huỳnh Thị Lễ Viêm ruột thừa cấp 2018-01-05 Xem chi tiết
Vũ Văn Chiến Sỏi thận 2018-01-11 Xem chi tiết
Nguyễn Thị Ngọt Sỏi thận 2018-01-17 Xem chi tiết
Trần Thị Mộng Yến Sỏi niệu quản T 2018-01-17 Xem chi tiết
Bùi Thị Đảnh Sỏi NQ 2 bên 2018-01-22 Xem chi tiết
Nguyễn Thị Lệ Linh Sỏi niệu quản T 2018-01-24 Xem chi tiết
Nguyễn Thị Lùn Hẹp niệu quản 2018-01-24 Xem chi tiết
Lê Thị Ngọc Anh Sỏi niệu quản P 2018-01-24 Xem chi tiết
Đỗ Thế Hoàng Sỏi thận 2018-01-25 Xem chi tiết
Trần Nhơn Bướu BQ tái phát ở miệng NQ P 2018-01-29 Xem chi tiết
Võ Thị Đức Hạnh Sỏi niệu quản T 2018-01-31 Xem chi tiết
Trần Cơ Bướu tuyến tiền liệt 2018-01-31 Xem chi tiết
Phạm Thị Hồng Hà Sỏi niệu quản P 2018-02-05 Xem chi tiết
Đinh Hữu Tá Sỏi niệu quản T 2018-02-07 Xem chi tiết
Huỳnh Văn Ổn Bướu bàng quang 2018-02-07 Xem chi tiết
Nguyễn Thị Nhung Bướu bàng quang 2018-02-07 Xem chi tiết
Phạm Thị Mót Sỏi niệu quản P 2018-02-09 Xem chi tiết
Vũ Văn Truyền Bướu tuyến tiền liệt 2018-02-12 Xem chi tiết
Bùi Trung Kiệt Bướu tuyến tiền liệt 2018-02-13 Xem chi tiết
Nguyễn Thị Huệ Sỏi niệu quản P 2018-02-21 Xem chi tiết
Mai Hữu Thuận Sỏi bàng quang 2018-02-21 Xem chi tiết
Nguyễn Văn Tiến Hẹp da qui đầu 2018-02-21 Xem chi tiết
Mai Đức Dân sỏi niệu quản P 2018-02-28 Xem chi tiết