• 176/17 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
  • 0903.939.539 Điện thoại hẹn trước
  • bsdohoangdung@gmail.com Email

Chăm sóc khách hàng : 01-01-2017 đến 31-12-2017

Họ tên Năm sinh Chẩn Đoán Ghi Chú Ngày Mổ Điều trị
Trương Thế Mỹ 1960 Sỏi NQ lưng T Tái khám ngày 11/07/2017 (PK số10. BVBD) Yc 14/06/17 Xem chi tiết
Đinh Thị Tuyết Mai 1971 Hẹp niệu quản P Sát bàng quang
(tán sỏi 2 lần đặt JJ 4 lần bs Hợp,bs Trung)
tái khám ngày 11/07/2017 (PK số10. BVBD) Yc 16/06/2017 Xem chi tiết
Trần Hoàng Cảm 1989 Nang lớn cực trên thận T (đau) Tái khám ngày 11/07/2017 (PK số10. BVBD) Yc 15/06/2017 Xem chi tiết
Nguyễn Văn Trẻ 1955 Bí tiểu do phì đại Tiền Liệt Tuyến / Sỏi bọng đái Tái khám ngày 11/07/2017 (PK số10. BVBD) Yc 15/06/2017 Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Giang 1971 Sỏi niệu quản lưng T / Sỏi thận khúc nối P Tái khám rút . 04/7/2017 (PK số10. BVBD).ESWL P /rút 2JJ (Yc) 15/06/2017 Xem chi tiết
Nguyễn Khắc Dũng 1940 K Tiền Liệt Tuyến / Di căn xương /suy kiệt  Tái khám Điều tri Bicalutamide 15/06/2017 Xem chi tiết
Nguyễn Văn Núi 1966 Sỏi Niệu Quản P tái phát (BVCR) Tái khám rút JJ P . 04/7/2017 (PK số10. BVBD) 15/06/2017 Xem chi tiết
Dương Thi Anh Nguyệt 1961 Sỏi Thận P/ Sỏi Thận T Đã mổ Tái khám rút JJ P . 04/7/2017 (PK số10. BVBD) 15/06/2017 Xem chi tiết
Nguyễn cộng Hoà 1964 Viên da qui đẩu /sùi sừng hoá nghi K Tái khám ngày 20/6/2017 (PK số10. BVBD) 14/06/2017 Xem chi tiết
Tô Thị Soan 1972 Sạn Thận P Tái khám rút JJ P . 04/7/2017 (PK số10. BVBD) 14/06/2017 Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu 1967 Sạn Thận P Tái khám rút JJ P . 04/7/2017 (PK số10. BVBD) 16/06/2017 Xem chi tiết
Bùi Văn Chính Sỏi bàng quang 2017-01-04 Xem chi tiết
Nguyễn Hoài Niệm Sỏi thận 2017-01-04 00:00:00.000 Xem chi tiết
Nguyễn Văn Hải Sỏi niệu quản T 2017-01-04 00:00:00.000 Xem chi tiết
Hoàng Trần Nghị Sỏi thận 2017-01-05 00:00:00.000 Xem chi tiết
Lâm Tấn Nghiệp Hẹp niệu đạo sau 2017-01-05 00:00:00.000 Xem chi tiết
Lê Đức An Hẹp khúc nối 2017-01-09 00:00:00.000 Xem chi tiết
Nguyễn Hải Thần Sỏi thận 2017-01-12 00:00:00.000 Xem chi tiết
Trần Cao Sơn Sỏi niệu quản P 2017-01-12 00:00:00.000 Xem chi tiết
Lâm Văn Phương Bướu bàng quang 2017-01-19 00:00:00.000 Xem chi tiết
Nguyễn Thái Hòa Sỏi niệu quản P 2017-01-23 00:00:00.000 Xem chi tiết
Ngô Nam Hẹp niệu quản T lưng 2017-01-25 00:00:00.000 Xem chi tiết
Huỳnh Văn An Sỏi thận 2017-02-08 00:00:00.000 Xem chi tiết
Lê Thị Minh Hiếu Hẹp niệu quản 2017-02-10 00:00:00.000 Xem chi tiết
Văn Thị Phấn Sỏi niệu quản P 2017-02-10 00:00:00.000 Xem chi tiết
Phan Thị Tuyết Nga sỏi niệu quản T 2017-02-13 00:00:00.000 Xem chi tiết
Bùi Anh Dũng Sỏi thận 2017-02-15 00:00:00.000 Xem chi tiết
Nguyễn Thị Nga Nang thận 2017-02-15 00:00:00.000 Xem chi tiết
Tô Thị Soan Sỏi thận 2017-02-16 00:00:00.000 Xem chi tiết
Huỳnh Hồng Quân Sỏi niệu quản T 2017-02-16 00:00:00.000 Xem chi tiết