• 176/17 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
  • 0903.939.539 Điện thoại hẹn trước
  • bsdohoangdung@gmail.com Email

Chăm sóc khách hàng : 01-01-2016 đến 31-12-2016

Họ tên Năm sinh Chẩn Đoán Ghi Chú Ngày Mổ Điều trị
Lê Văn Lắm Sỏi niệu quản P lưng/ U tuyến thượng thận P 2016-01-06 Xem chi tiết
Nguyễn Phương Loan Sỏi thận P 2016-01-06 Xem chi tiết
Trương Thủy Thượng Sỏi niệu quản P chậu 2016-01-07 Xem chi tiết
Nguyễn Thị Chính Sỏi niệu quản 2016-01-08 Xem chi tiết
Trần Thị Liên Sỏi niệu quản T 2016-01-12 Xem chi tiết
Nguyễn Thị ánh Lan Hẹp niệu quản P 2016-01-13 Xem chi tiết
Nguyễn Đức Hiền Nang tuyến tiền liệt + bướu tuyến tiền liệt 2016-01-13 Xem chi tiết
Nguyễn Thị Mỹ Trang Sỏi niệu quản P lưng 2016-01-14 Xem chi tiết
Hoàng Lương Sỏi thận T 2016-01-16 Xem chi tiết
Lại Văn Vân Sỏi bàng quang 2016-01-18 Xem chi tiết
Nguyễn Văn Nhuần Hẹp niệu quản P nghi lao 2016-01-20 Xem chi tiết
Bùi Thanh Hùng Sỏi niệu quản T lưng 2016-01-20 Xem chi tiết
Phan Thanh Thân Sỏi thận 2016-01-21 Xem chi tiết
Nguyễn Thị Tâm Sỏi khúc nối bể thận niệu quản T 2016-01-22 Xem chi tiết
Nguyễn Thị Cúc Hẹp niệu quản P lưng/ sỏi nhỏ niệu quản P 2016-01-25 Xem chi tiết
Cao Thị Thảo Phương Sỏi thận P 2016-01-28 Xem chi tiết
Huỳnh Thị Có Sỏi niệu quản 2016-02-01 Xem chi tiết
Phương Bảo Bướu bàng quang 2016-02-03 Xem chi tiết
Đặng Văn Tuyết Bướu tuyến tiền liệt 2016-02-18 Xem chi tiết
Lê Trung Sỏi niệu quản P chậu 2016-02-19 Xem chi tiết
Trần Thị Ánh Tuyết Sỏi niệu quản P lưng/ hẹp niệu quản P chậu 2016-02-19 Xem chi tiết
Táo Thị Dụ Sỏi thận P 2016-02-19 Xem chi tiết
Đinh Tiến Tài Thoát vị vết mổ 2016-02-22 Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Khương Sỏi niệu quản P chậu 2016-02-22 Xem chi tiết
Nguyễn Văn Nguyên Teo và hẹp niệu quản T 2016-02-22 Xem chi tiết
Nguyễn Văn Danh Bướu bàng quang 2016-02-25 Xem chi tiết
Nguyễn Huy Hoàng Hai thận ứ nước/ suy thận 2016-02-25 Xem chi tiết
Ao Cường Thịnh Sỏi niệu quản P 2016-02-26 Xem chi tiết
Nguyễn Chí Hùng Bướu bàng quang 2016-02-29 Xem chi tiết
Bùi Liêu Bướu tiền liệt tuyến 2016-02-29 Xem chi tiết